Skip to main content

Translate

How to Download ITI Trade Syllabus

 How to Download ITI Trade Syllabus

आयटीआय ट्रेड अभ्यासक्रम कसा डाउनलोड करायचा

प्रथम www.itibook.com ओपन करा किंवा ITI Book App Download करा व 

खाली दिलेल्या विडिओ मध्ये दाखवले प्रमाणे Syllabus Download करा . 
Comments