Skip to main content

Translate- हिंदी, मराठी, English

Turret Lathe QR Codes

 Turret Lathe QR Codes

खालील फोटो व विडिओ मध्ये दाखवले प्रमाणे QR Code लावावा. 

QR Code PDF File डाउनलोड लिंक सर्वात शेवटी खाली दिली आहे. 


 Turret Lathe Machine QR Code PDF File


Comments