Skip to main content

Translate- हिंदी, मराठी, English

Lift & Escalator Mechanic Lesson

पहले फाइल डाउनलोड करें और उसे खोलें, अगर कुछ पाठ ठीक से नहीं दिख रहे हैं तो इस पेज के नीचे दिए गए फोंट डाउनलोड करें और उन्हें खोलें और उन्हें इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल बटन दबाएं।

प्रथम फाईल डाउनलोड करावी व ओपन करावी, काही लेसन व्यवस्थित दिसत नसतील तर या पेज वर सर्वात खाली फॉन्ट दिले आहेत ते डाउनलोड करून ओपन करून इन्स्टॉल बटण दाबून इन्स्टॉल करावे. 

Lift & Escalator Mechanic Lesson Plans-1
_______________________________________

Lift & Escalator Mechanic Lesson Plans-2
_______________________________________

Lift & Escalator Mechanic Lesson Plans-3
_______________________________________

Download & Install Fonts

K11K46K50K51K52K53K54K114KR702KR703KR710KR712KR714KR716KR718KR730KR732KRDEV100KRDVE105SHIV01, SHIV02SHIV05

___________________________________  


 वेबसाइट लिंक वरील लेसन व डेमो प्लॅन्स चे दोन प्रिंटेड स्पायरल बाइंडिंग बुक्स १००० rs  मध्ये उपलब्ध आहेत. 


संपर्क - ९९२१५८२७९९ 

Mobile- 9921582799

Comments