Skip to main content

Translate- हिंदी, मराठी, English

On The Job Training at Kolhapur MIDC

 On The Job Training at Kolhapur MIDC

माझे प्रशिक्षणार्थी CNC मशीन वर जॉब लोडींग करताना. Video

माझे प्रशिक्षणार्थी CNC मशीन वर जॉब लोडींग करताना. Video

CNC मशीन वर जॉब टेस्टिंग करताना. Video

माझे प्रशिक्षणार्थी CNC मशीन वर जॉब लोडींग करताना.


माझे प्रशिक्षणार्थी CNC मशीन वर जॉब टेस्टिंग करताना. 


माझे प्रशिक्षणार्थी CNC मशीन वर जॉब अनलोडींग करताना. 


माझे प्रशिक्षणार्थी व मी CNC मशीन वर जॉब टेस्टिंग करताना. 


ऍटोमॅटिक मशीन वर जॉब करताना. Videoऍटोमॅटिक लेथ मशीन वर लावलेला हायड्रॉलिक वोल्व्ह बॉडी जॉब ऍटोमॅटिक लेथ मशीन वर तयार केलेले हायड्रॉलिक वोल्व्ह बॉडी जॉब 

ऍटोमॅटिक लेथ मशीन वर लावलेला हायड्रॉलिक वोल्व्ह केस जॉब Video
ऍटोमॅटिक लेथ मशीन वर लावलेला हायड्रॉलिक वोल्व्ह केस जॉब 


ऍटोमॅटिक लेथ मशीन वर तयार केलेले हायड्रॉलिक वोल्व्ह केस जॉब ऍटोमॅटिक लेथ मशीन वर तयार केलेले हायड्रॉलिक वोल्व्ह केस जॉब CNC लेथ मशीन वर तयार केलेले जॉब CNC लेथ मशीन वर तयार केलेले जॉब CNC लेथ मशीन वर तयार केलेले जॉब CNC लेथ मशीन वर तयार केलेले जॉब VMC मशीन व फिक्सचेरVMC मशीन वर तयार केलेले जॉब 


VMC मशीन वर तयार केलेले जॉब 

Comments