Skip to main content

Translate

Student Profile Online Edit Grievance English Marathi Hindi

 नवीन प्रवेश झालेल्या प्रशिक्षणार्थी नि त्यांचे ऑनलाईन पोर्टल वरील माहिती मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी व माहिती बरोबर असल्याची खात्री करण्यासाठी खालील पत्रावरील सुचणे प्रमाणे प्रोसेस करावी. 


नव प्रवेशित प्रशिक्षुओं को अपने ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी सही करने के लिए नीचे दिए गए पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जानकारी सही है।


Grievance English Language
Grievance Marathi LanguageGrievance Hindi Language
Comments