Skip to main content

Translate

नामांकीत पावडरकोटींग कंपनीकरीता

हेल्पर/अकुशल कामगार  पाहिजेत

गोकुळ शिरगाव येथे 
नामांकीत पावडरकोटींग कंपनीकरीता 
हेल्पर - 4 पदे 
भरणेची आहेत..
इच्छुक उमेदवारांनी 
9403689102 या 
क्रमांकास संपर्क साधावा

Comments