Skip to main content

Translate- हिंदी, मराठी, English

RA Fabricator Works Kolhapur Welder Vacancy

या कंपनीमध्ये अनुभवी व दोन शिकाऊ वेल्डर्सची तातडीने भरती करायची आहे. संबंधित संबंधित व्यवसायाच्या प्रशिक्षकांनी आपल्या प्रशिक्षणार्थ्यांना याबाबत अवगत करून वरील पत्त्यावर ताबडतोब संपर्क करण्यास सांगावे.

Comments