Skip to main content

Translate- हिंदी, मराठी, English

DSR in Instructor Website.

 DSR Information in Instructor Website.

आपल्या इंस्ट्रूक्टर वेबसाईट  मधील सेक्शन DSR शीट वापरण्यासाठी गुगल शीट अँप (Google Sheets ) डाउनलोड करून जीमेल ने लॉगिन करावे म्हणजे डेटाची फाईल  दिसेल. यामध्ये DSR वर क्लिक करून आपल्या सेक्शन मधील आपल्या कडील DSR नुसार सर्व साहित्य ची नावे व संख्या DSR शीट मध्ये लिहावी. आपल्याकडे जेवढे DSR असतील तेवढे DSR शीट मध्ये माहिती भरावी. तसेच जर तुमच्याकडे वेळ नसेल तर नॉमिनल फी आकारून तुमचा सर्व डेटा कंपनी कडून अपलोड करून दिला जाईल.  अशा रीतीने हि माहिती आपल्या वेबसाईट  लिंक चा वापर करून कोठेही पाठवू शकतो किंवा प्रिंट काढू शकतो. 

Comments