Skip to main content

Translate- हिंदी, मराठी, English

Machine Info in Instructor Website

     

 Machine Info Information in Instructor Website.

आपल्या इंस्ट्रूक्टर वेबसाईट  मधील मशीन इन्फो शीट वापरण्यासाठी गुगल शीट अँप (Google Sheets ) डाउनलोड करून जीमेल ने लॉगिन करावे म्हणजे डेटाची फाईल  दिसेल. यामध्ये मशीन इन्फो वर क्लिक करून आपल्या सेक्शन मधील सर्व मशीन ची नावे  मशीन इन्फो शीट मध्ये लिहावी. तसेच जर तुमच्याकडे वेळ नसेल तर नॉमिनल फी आकारून तुमचा सर्व डेटा कंपनी कडून अपलोड करून दिला जाईल. अशा रीतीने हि माहिती आपल्या वेबसाईट  लिंक चा वापर करून कोठेही पाठवू शकतो किंवा प्रिंट काढू शकतो. 

Comments