Skip to main content

Translate- हिंदी, मराठी, English

M/C Oiling Cleaning Rotation chart in Instructor Website

  M/C Oiling Cleaning Rotation chart Information in Instructor Website.

आपल्या इंस्ट्रूक्टर वेबसाईट  मधील मशीन रोटेशन चार्ट वापरण्यासाठी गुगल शीट अँप (Google Sheets ) डाउनलोड करून जीमेल ने लॉगिन करावे म्हणजे डेटाची फाईल  दिसेल. यामध्ये मशीन रोटेशन चार्ट शीट वर क्लिक करून आपल्या सेक्शन मधील सर्व मशीन ची नावे मशीन नेम कॉलम  मध्ये लिहावी व प्रशिक्षणार्थी चे रोल नंबर पुढील कॉलम  मध्ये शीट वर दाखवल्या प्रमाणे भरावी. तसेच जर तुमच्याकडे वेळ नसेल तर नॉमिनल फी आकारून तुमचा सर्व डेटा कंपनी कडून अपलोड करून दिला जाईल. सप्टेंबर महिन्याच्या शीट वर माहिती भरल्या नंतर इतर अकरा महिन्या ची माहिती आपोआप भरेल . हा चार्ट तयार झाले नंतर तुमच्या वेबसाईट ची लिंक प्रशिक्षणार्थीना पाठवावी व त्यांना हि वेबसाईट रोज ओपन करून शीट वरील M/C Oiling cleaning वर क्लिक करून प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी च्या रोल नंबर समोरील मशीन ऑइलिंग क्लीनिंग करेल. 

Comments