Skip to main content

Translate- हिंदी, मराठी, English

Presenty or Attendance in Instructor Website

 

Presenty or Attendance Information in Instructor Website.

आपल्या इंस्ट्रूक्टर वेबसाईट  मधील प्रेजेंटी शीट वापरण्यासाठी गुगल शीट अँप (Google Sheets ) डाउनलोड करून जीमेल ने लॉगिन करावे म्हणजे डेटाची फाईल  दिसेल. यामध्ये प्रेजेंटी शीट वर क्लिक करून आपल्या सेक्शन मधील सर्व प्रशिक्षणार्थी ची नावे स्टुडन्ट नेम कॉलम  मध्ये लिहावी.  प्रशिक्षणार्थी हजर असलेल्या दिवशी 1 अंक लिहावे व गैरहजर दिवशी लाल रंग मध्ये ० अंक लिहावे तसेच सर्व सुटीच्या दिवशी देखील लाल रंग मध्ये ० अंक लिहावे. तसेच जर तुमच्याकडे वेळ नसेल तर नॉमिनल फी आकारून तुमचा सर्व डेटा कंपनी कडून अपलोड करून दिला जाईल.  सप्टेंबर महिन्याच्या शीट वर प्रशिक्षणार्थी ची नावे भरल्या नंतर इतर अकरा महिन्या ची माहिती आपोआप भरेल. वरील प्रमाणे हजेरी नोंदवल्या नंतर हजर, गैरहजर, व कामाचे दिवस याचे कॅल्क्युलेशन आपोआप होईल व ते डायरेक्ट हजेरी पत्रकात नोंदवू शकता. याचा वापर केल्यामुळे आपला कॅल्क्युलेशन साठी लागणार वेळ वाचणार आहे. हि शीट  तयार झाले नंतर तुमच्या वेबसाईट ची लिंक प्रशिक्षणार्थीना व त्यांच्या पालकांना हजेरी समजण्यासाठी पाठवू शकतो. त्यामुळे पालकांना हजेरी कमी झालेली आपोआप समजेल त्यासाठी पालकांना ऍडमिशन झालेनंतर वेबसाईट लिंक देऊ शकतो. अशा रीतीने आपल्या प्रशिक्षणार्थी ची प्रगती त्यांच्या पालकांना ऑटोमॅटिक समजेल.

Comments