Skip to main content

Translate- हिंदी, मराठी, English

Section Layout in Instructor Website

Section Layout Information in Instructor Website.

आपल्या इंस्ट्रूक्टर वेबसाईट  मधील सेक्शन लेआऊट शीट वापरण्यासाठी गुगल शीट अँप (Google Sheets ) डाउनलोड करून जीमेल ने लॉगिन करावे म्हणजे डेटाची फाईल  दिसेल. यामध्ये सेक्शन लेआऊट वर क्लिक करून आपल्या सेक्शन मधील सर्व मशीन ची नावे व नंबर सेक्शन लेआऊट शीट मध्ये मशीन च्या सेक्शन मधील दिशा व जागे नुसार चौकोनात लिहावी. तसेच जर तुमच्याकडे वेळ नसेल तर नॉमिनल फी आकारून तुमचा सर्व डेटा कंपनी कडून अपलोड करून दिला जाईल. अशा रीतीने हि माहिती आपल्या वेबसाईट  लिंक चा वापर करून कोठेही पाठवू शकतो किंवा प्रिंट काढू शकतो. 

Comments